Bàn phím:
Từ điển:
 

sát khuẩn

  • [Antiseptic] antiseptisch