Bàn phím:
Từ điển:
 

bo bo

  • [griping] ergreifend