Bàn phím:
Từ điển:
 

sát

  • [adjoining] angrenzend, anstoßend