Bàn phím:
Từ điển:
 

sáo mòn

  • [Commonplace] Gemeinplatz