Bàn phím:
Từ điển:
 

sào

  • [rod] faulen, Rute, Stab, Stange, verfaulen