Bàn phím:
Từ điển:
 

sao hôm

  • [evening star] Abendstern