Bàn phím:
Từ điển:
 

sao

  • [star] Star (Film-), Stern