Bàn phím:
Từ điển:
 

bĩu

  • [to pout] schmollen