Bàn phím:
Từ điển:
 

sáng quắc

  • [flashing] Blitz