Bàn phím:
Từ điển:
 

sáng loáng

  • [glittering] funkelnd, glanzvoll, glitzernd