Bàn phím:
Từ điển:
 

sáng chói

  • [brilliant] glänzend