Bàn phím:
Từ điển:
 

sáng choang

  • [very bright] heiterhell