Bàn phím:
Từ điển:
 

sáng chế

  • [invention] Erfindung