Bàn phím:
Từ điển:
 

sáng bóng

  • [shining] blanke, scheinend