Bàn phím:
Từ điển:
 

sảng khoái

  • [cheery] froh, heiter
  • [buoyant] schwimmend