Bàn phím:
Từ điển:
 

sang tên

  • [transfer] Sprung, Übertragung