Bàn phím:
Từ điển:
 

sang sảng

  • [sonorous] klangvoll, sonor