Bàn phím:
Từ điển:
 

bịt miệng

  • [Gag] Gag, Knebel, knebeln, Witz