Bàn phím:
Từ điển:
 

sạn

  • [grit] Kies, Streusand