Bàn phím:
Từ điển:
 

sán

  • [come up] heraufgekommen