Bàn phím:
Từ điển:
 

bịt mắt

  • [Fool] Depp, Dummkopf, Narr