Bàn phím:
Từ điển:
 

sản hậu

  • [post-natal] postnatal