Bàn phím:
Từ điển:
 

bịt bùng

  • [Shut up] halt den Mund!