Bàn phím:
Từ điển:
 

sẩm

  • [Dusk] Abenddämmerung