Bàn phím:
Từ điển:
 

sai trái

  • [wrong] falsch, Unrecht