Bàn phím:
Từ điển:
 

bít tất

  • [Socks] Socken
  • [stockings] Strümpfe