Bàn phím:
Từ điển:
 

sạch bong

  • [spotless] fleckenlos