Bàn phím:
Từ điển:
 

âm khí

  • Cái khí cõi âm, cõi chết, ở đây chỉ không khí bãi tha ma