Bàn phím:
Từ điển:
 

sách lược

  • [tactics] Taktik, Taktiken