Bàn phím:
Từ điển:
 

sà lan

  • [barge] Lastkahn