Bàn phím:
Từ điển:
 

sa thải

  • [to sack] plündern