Bàn phím:
Từ điển:
 

bịp

  • [To cheat] betrügen, mogeln