Bàn phím:
Từ điển:
 

bịnh viện

  • [clinic] Klinik
  • [hospital] Hospital, Krankenhaus