Bàn phím:
Từ điển:
 

bịnh học

  • [pathology] Pathologie