Bàn phím:
Từ điển:
 

bịnh chứng

  • [symptom] Merkmal, Symptom