Bàn phím:
Từ điển:
 

âm ỉ

  • t. Ngấm ngầm, không dữ dội, nhưng kéo dài. Lửa cháy âm ỉ. Đau âm ỉ.