Bàn phím:
Từ điển:
 

âm hồn

  • dt. Hồn người chết.