Bàn phím:
Từ điển:
 

am hiểu

  • đgt. Hiểu biết rành rõ, tường tận: am hiểu âm nhạc am hiểu vấn đề.