Bàn phím:
Từ điển:
 

âm hao

  • chỉ nông nỗi tình cảnh