Bàn phím:
Từ điển:
 

âm cung

  • d. (cũ). Cung điện dưới âm phủ; âm phủ.