Bàn phím:
Từ điển:
 

âm công

  • Công đức cứu người làm ngấm ngầm, không ai biết