Bàn phím:
Từ điển:
 

AM

  • (Amplitude Modulation) Sóng trung AM (vô tuyến điện)