Bàn phím:
Từ điển:
 

Al

  • (Aluminium) Kí hiệu hoá học của nguyên tố nhôm