Bàn phím:
Từ điển:
 

ái quốc

  • đgt. Yêu nước: giàu lòng ái quốc nhà ái quốc vĩ đại.
  • 1 (xã) h. Lộc Bình, t. Lạng Sơn.
  • 2 (xã) h. Nam Sách, t. Hải Dương.