Bàn phím:
Từ điển:
 

ái phi

  • d. Vợ lẽ yêu quý của vua chúa (thường dùng để xưng gọi).