Bàn phím:
Từ điển:
 

A Di Đà Phật

  • ($$$) (Amitabha Buddha) dt. Lời niệm hoặc lời chào của người theo đạo Phật để mong khi chết sẽ được lên cõi Cực lạc (nguyên nghĩa "Vô lượng thọ Phật"): Nam mô A Di Đà Phật <> A Di Đà Phật, bạch cụ, cụ có được khoẻ không ạ?