Bàn phím:
Từ điển:
 

ái nam ái nữ

  • t. Có bộ phận sinh dục ngoài không giống của nam, cũng không giống của nữ.