Bàn phím:
Từ điển:
 

ái lực

  • dt. Sức, khả năng kết hợp với chất khác: ái lực của ô-xi với sắt.