Bàn phím:
Từ điển:
 

lềnh bềnh

  • [cumbrous] lästig
  • [cumbersome] schwerfällig