Bàn phím:
Từ điển:
 

lẽ ra

  • [ought to] sollst